Toimintasuunnitelma

1. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään sääntöjen edellyttämät asiat.

2. Aktivoidaan asukkaita osallistumaan yhdistyksen toimintaan sekä esittämään toiveitaan asuinalueen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista omakotiyhdistyksen hallitukselle. Järjestetään erilaisia asukastilaisuuksia tarpeen mukaan.

3. Hallitus käsittelee kokouksissaan esille tulleita asioita, ottaa kantaa, tekee anomuksia ja informoi asukkaita asioiden etenemisestä.Lisäksi hallitus on yhteistyössä mm. Suomen omakotiliiton, Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestön (VOK) sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.