Yhdistys

Matti Heinosen aloitteesta kutsuttiin keväällä 2000 Jokivarren asukkaita asukasiltaan päättämään tarvitaanko alueelle omakotiyhdistystä.

Asukastilta pidettiin 4.5.2000 Jokivarren koululla. Tilaisuudessa oli läsnä noin 30 henkilöä ja sen seurauksena päätettiin perustaa Jokivarren omakotiyhdistys Joko ry. Yhdistyksen hallitus muodostettiin vapaaehtoispohjalta.

Hallitus kokoontui 11.5.2000. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Nykänen sekä hallituksen jäseniksi Reijo Juvenius ja Merja Tekoniemi sekä tilintarkastajiksi Matti Heinonen ja Juha Girsen.

Jokivarren omakotiyhdistys Joko ry merkittiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 18.1.2001.

Vuoden 2001 lopussa yhdistyksessä oli 57 rekisteröitynyttä jäsentä, kun kesällä 2004 jäsenmäärä on 103. Välillä jäseniä oli yli 120, kun vuoden 2020 lopussa jäsenmäärä oli 102.

Jokivarren omakotiyhdistys Joko ry on liittynyt jäseneksi Suomen omakotiliittoon sekä Vantaan omakotiliittoon.

Jokivarren omakotiyhdistys Joko ry:

  • ajaa Jokivarren asukkaiden yhteisiä asioita
  • on kiinnostunut alueen kehittämisestä
  • järjestää yhteisiä tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia

Omakotiyhdistyksen toimintaan tarvitaan lisää aktiivisia asukkaita!

Kaikki JOKO ry toimintaan liittyvät dokumentit löytyy Arkisto sivulta.