Korson Kyläpäivä 2016

Osallistuimme Veropalvelu Sofian kanssa yhdessä Korson kyläpäivään.